2016 ass 50 Joer BASCOL

Ab dem Joer 2016 gëtt et den Bascol schonn 50 Joer, dofir sichen mir nach Leit déi wëllen am Organisatiounscomité hëllefen. Am Moment sinn en Grapp voll Leit déi beméit sinn den Organisatiounscomité ob d’Been ze setzen.
Deen wou Interessi huet do matzemaache soll sech hei mellen: Organisatiounscomité

Den Organisatiounscomité setzt sech aus folgenden Leit zesummen:
Président: Gast ZENS
Secrétaire: Nico MULLER
Trésorier: François HILDGEN
Vice-président: Yvano LOTTI
Membres: Manuel FONSECA, Charel MANDERSCHEID, Jean-Marie JAEGER, Francois WENER